yerlikizolsuntastanolsun: Benimki ufak sanıyordum. Taaa ki :

yerlikizolsuntastanolsun:

Benimki ufak sanıyordum. Taaa ki :